Mia - Akita - Dog Breeds

Mia

Breed: Akita

This is Mia at 6 Months old ^_^

Mia