Dozer Thomas

Breed: Miniature Schnauzer

 

Dozer Thomas